top of page
  • Writer's pictureMartyna Majewska

Jak to robią w Kanadzie: doręczenia za pośrednictem mediów społecznościowych.

Updated: Jul 16, 2023


Jak to robią w Kanadzie, czyli doręczanie pism procesowych

Każdy z nas doświadczył sytuacji, w której strona przeciwna nie odbierała korespondencji. Nie podejmowała listów poleconych. Odmówiła odebrania pisma doręczanego przez komornika.


Niemożność doręczenia pism jest też problemem, z którym również borykają się prawnicy kanadyjscy.

Poniżej postaram się zaprezentować kilka interesujących spraw, w których prawnicy sięgali po nietypowe rozwiązania.


Doręczenie przez Instagram

Prawniczka Tara Vasdani nie była w stanie doręczyć pozwu dłużniczce, która wydawała się być nieuchwytna i nie odbierała kierowanej do niej korespondencji, nie odczytywała kierowanych do niej maili. Była jednak aktywną Instagramerką. Tara Vasdani wystąpiła więc do Sądu o wyrażenie zgody na doręczenie dłużniczce pisma za pośrednictwem konta na Instagramie. Sędzia wyraziła zgodę i prawniczka wysłała pozew na Instagramowe konto dłużniczki. Sąd uznał, iż została ona w sposób ostateczny nie żądając jednocześnie dowodu odebrania pozwu[1].


Podobną metodę doręczenia zastosowano w sprawie Reeves vs Cooper[2] gdzie nieuchwytną uczestniczką postępowania w sprawie o opiekę nad dzieckiem była matka dziecka. Sąd wskazał w treści decyzji konto, które uznał za właściwe do doręczeń.


Facebook i Messenger

W sprawie Knott v. Sutherland[3] sąd zezwolił na publikację wezwania, doręczenie zastępcze do działu HR ostatniego znanego miejsca pracy dłużnika oraz doręczenie za pośrednictwem portalu Facebook i powiązanego z nim Messengera.


Konto mailowe męża i Linkedin

Ciekawą formą doręczenia zastępczego zastosowano w 101 West Hastings Residential Limited Partnership v. Ursula Maria Schweighofer[4] gdzie po bezskutecznym poszukiwani aktualnego adresu do doręczeń Sąd zdecydował się na dokonanie doręczenia na adres mailowy … męża pozwanej oraz dodatkowo, za pośrednictwem jej konta na LinkedIn.


Czy ten mail jest doręczony?

W McLennan & Associates v Nicolaou [5] sąd pochylił się nad kwestią czy należy bezspornie wykazać fakt odczytania maila o ile dokona się doręczenia zgodnie z istniejącymi przepisami. Odpowiedź w tej konkretniej sprawie brzmi nie. Dlaczego? Po pierwsze pozwany nie zaprzeczył, iż otrzymał maila (ale go sprytnie nie odczytał) oraz uczestniczył w postępowaniu. Nie spełniły się więc przesłanki przewidziane w sekcji 16.06.1 Rules of the Civil Procedure[6]

-------- [1] https://www.canadianlawyermag.com/news/general/toronto-lawyer-serves-claim-with-instagram/274891 [2] Reeves v Cooper, [2018] OJ No 6293, 2018 ONSC 7137 [3] Knott Estate v Sutherland, [2009] AJ No 1539 [4] Vancouver Registry No. M114652 [5] McLennan & Associates v Nicolaou, 2023 ONSC 3038 (CanLII), https://canlii.ca/t/jxxvg [6] R.R.O. 1990, Reg. 194: RULES OF CIVIL PROCEDURE


Picture source: <a href="https://www.freepik.com/free-ai-image/young-adults-cityscape-use-technology-daily-generated-by-ai_42596441.htm#query=Social%20media&position=0&from_view=search&track=ais_ai_generated">Image By vecstock</a>

46 views0 comments

Comments


bottom of page