top of page
Search
  • Writer's pictureMartyna Majewska

Praktyka poza Polską: rozmowa z Anną Karsznia

Updated: Jul 16, 2023


Kolejnym wywiadem w serii „Praktyka poza Polską” będącą serią rozmów z prawniczkami i prawnikami, którzy obok praktyki w Polsce prowadzą swoje kancelarie poza granicami kraju jest rozmowa z panią Anną Karsznia, która jest członkinią Verona Bar Association oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu.


Moi rozmówcy opowiedzą o możliwościach, jakie daje praktyka zagraniczna, wyzwaniach i satysfakcji jaką daje praktyka poza Polską.
Pani Anno jest pani członkinią Verona Bar Association; co skłoniło Panią do rozpoczęcia praktyki we Włoszech?

We Włoszech mieszkam już kilkanaście lat, i choć przeprowadziłam się tutaj z powodów osobistych, a nie zawodowych, to zawsze dążyłam do tego, by pracować w zawodzie.


Jak wygląda droga polskiego prawnika do uzyskania prawa do wykonywania zawodu we Włoszech?

Jako obywatele Unii Europejskiej mamy ułatwiony proces, gdyż polski tytuł adwokata jest honorowany we Włoszech.


Czy we Włoszech istnieje podmiot centralny regulujący kwestie akredytacji? Jeżeli tak to jak wygląda proces akredytacji?

Nie, nie ma centralnego podmiotu, który zajmowałby się akredytacją, ale oczywiście wymogi prawne są jednolite we wszystkich radach adwokackich. Wniosek o wpis składa się do odpowiedniej Rady Adwokackiej, wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak np. poświadczenie o wpisie na listę adwokatów w Polsce.


Praktyka w języku obcym może stanowić nie lada wyzwanie. Czy istnieje obowiązek zdawania egzaminu państwowego weryfikującego znajomość języka włoskiego przed podjęciem praktyki?

Nie, nie ma takiego egzaminu.

Prawo polskie różni się od prawa włoskiego – czy musiała Pani podejmować studia uzupełniające przed przystąpieniem do egzaminu?

Nie ma obowiązku podjęcia studiów uzupełniających. Każdy adwokat, podobnie jak w Polsce, jest zobowiązany co roku do udziału w kilku kursach uzupełniających. Brak uczestnictwa w takich szkoleniach może prowadzić do skreślenia z listy adwokatów.


Czy system edukacji prawników włoskich przewiduje istnienie aplikacji w takim kształcie, jak w Polsce?

We Włoszech jest konieczne odbycie praktyki przed egzaminem adwokackim i trwa ona 18 miesięcy. Nie ma jednak egzaminu wstępnego. Podobnie jak w Polsce, aplikant odbywa praktykę u starszego stażem adwokata.


Niedawno nasze młodsze koleżanki i młodsi koledzy zdawali egzamin zawodowy. Jak zorganizowany jest taki egzamin we Włoszech?

Trochę to się zmieniło przez pandemię. Przed 2020 rokiem egzamin obejmował część pisemną i część ustną. Obecnie egzamin składa się z dwóch części ustnych. Prawdopodobnie wkrótce wszystko wróci do pierwotnej formy.


Praktykując we Włoszech ma Pani możliwość porównania sposobu organizacji pracy w Polsce i we Włoszech. Porównując funkcjonowanie w tych dwóch krajach jakie rozwiązania można by wdrożyć w Polsce a jakie przenieść z Polski do Włoch?

Wydaję mi się, że jest dość podobnie. Również we Włoszech opłacamy składki oraz ubezpieczenie.


Prowadzenie praktyki w dwóch systemach prawnych jest dość rzadkie. Jak dobierają Panią koleżanki i koledzy we Włoszech?

Pozytywnie. Wielu z moich kolegów zajmuje się prawem międzynarodowym i współpraca z adwokatem z zagranicy nie jest dla nich niczym nowym.


Jaką sugestię lub miałaby Pani dla adeptów prawa, którzy chcieliby pójść w Pani ślady.

Warto próbować!

Dziękuję za rozmowę.50 views0 comments

Comentários


bottom of page