top of page
  • Writer's pictureMartyna Majewska

Praktyka poza Polską: rozmowa z węgierskim adwokatem dr. György KECSER


Zaczynał Pan swoją karierę na Węgrzech, co skłoniło Pana do podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?

 

Tak, studiowałem prawo w Budapeszcie, ale w tym samym czasie spędziłem prawie dwa lata studiując za granicą w ramach różnych programów studiów. Byłem bardzo szczęśliwy z możliwości spędzenia roku w Krakowie na UJ. W tym czasie zakochałem się w Polsce, co później skłoniło mnie do rozpoczęcia uczenia się języka polskiego. Najpierw uczyłem się języka dla zabawy, a później uznałem, że może to być coś wyjątkowego, ponieważ tylko kilku prawników na Węgrzech mówi po polsku.

 

Jak wygląda droga prawnika do uzyskania prawa do wykonywania zawodu na Węgrzech?

 

Pierwszym krokiem jest otrzymanie dyplomu ukończenia studiów prawniczych. Następnie należy zgłosić się jako aplikant adwokacki do lokalnej izby adwokackiej na Węgrzech. Po przyjęciu do adwokatury wymagane są trzy lata praktyki, po których następują egzaminy adwokackie. Zdanie egzaminów prawnych pozwala na wykonywanie zawodu adwokata.

 

Czy w systemie kształcenia prawników węgierskich istnieje aplikacja przygotowująca do zawodu adwokata?

 

Aplikanci adwokaccy muszą brać udział w programach studiów organizowanych przez lokalne izby adwokackie w trakcie trzyletniej praktyki. Węgry różnią się od innych krajów (takich jak Polska) tym, że pod koniec studiów wszyscy studenci muszą zdać te same egzaminy końcowe, i po ukończeniu studiów studenci otrzymują również tytuł doktora.

 

Jak zorganizowany jest egzamin zawodowy na Węgrzech?

 

Po trzech latach praktyki, aplikanci adwokaccy, sędziowie, prokuratorzy itd. muszą przystąpić do tego samego ogólnego egzaminu prawniczego, aby zostać adwokatem, sędzią lub prokuratorem.

Mam też obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji i jako adwokat muszę co roku zebrać 20 punktów kredytowych z takich kursów. Jeden wykład trwa zwykle około godziny i jest wart dwa punkty kredytowe.

 

Czy na Węgrzech  istnieje podmiot centralny regulujący kwestie akredytacji i praktyki prawników zagranicznych? Jeżeli tak to jak wygląda proces akredytacji?

 

System jest podobny do polskiego. Jestem w trakcie rejestracji w Polsce jako prawnik zagraniczny, dlatego to widzę. Dla adwokatów z krajów UE jest to łatwiejsze, rejestracja wymaga złożenia wniosku z wieloma dokumentami, ale pod koniec procesu wnioskodawcy mogą świadczyć usługi na Węgrzech jako prawnicy zagraniczni z podobnymi prawami jak adwokaci węgierscy.

 

Praktyka w języku obcym może stanowić nie lada wyzwanie. Czy istnieje obowiązek zdawania egzaminu państwowego weryfikującego znajomość języka prawników zagranicznych przed podjęciem praktyki?

 

Jeśli ktoś chce zostać wpisany na listę prawników zagranicznych, nie musi zdawać egzaminu językowego, ale proces aplikacyjny odbywa się w języku węgierskim, więc znajomość języka węgierskiego jest korzystna. Również praktykowanie na Węgrzech bez znajomości języka węgierskiego jest możliwe tylko w bardzo rzadkich sytuacjach.

Jak dowiedziałam się później od mojego Rozmówcy strona internetowa Węgierskiej Izby Adwokackiej jak również Budapesztańskiej Izby Adwokackiej są dostępne tylko w języku węgierskim. Jest to również przykład na to, że bez znajomości języka węgierskiego funkcjonowanie prawnika zagranicznego może być utrudnione.

 

Jak wielojęzyczność Pańskiej praktyki jest przyjmowana przez kolegów?

 

Spotykam się i współpracuję z wieloma adwokatami z Polski, którzy bardzo doceniają to, że możemy mówić i pracować również po polsku. Moi węgierscy koledzy adwokaci są zwykle bardzo zaskoczeni, że potrafię również mówić po polsku.

 

Czy znajomość języka polskiego wpływa na pana praktykę zawodową?

 

Mówienie po polsku może być dużą zaletą w wielu sytuacjach, ponieważ nie potrzebuję tłumacza: Mogę rozmawiać z klientem bezpośrednio na spotkaniu, w sądzie, na policji, a nawet w więzieniu, bez obawy, że inni nas zrozumieją. Mogę również sprawdzić, czy tłumacz wyznaczony przez sąd wykonuje tłumaczenie poprawnie.

 

Jak na Węgrzech wygląda możliwość specjalizacji w danej dziedzinie?


W przypadku większości specjalizacji nie jest wymagany dodatkowy dyplom. Zazwyczaj adwokaci starają się specjalizować w konkretnej dziedzinie prawa. Każdy chce wyróżnić się z tłumu, aby pokazać klientom, dlaczego warto go wybrać. Moją główną specjalizacją jest język polski, oczywiście mam też dziedziny prawa, które lubię bardziej i w których mam większe doświadczenie. Oczywiście, język sam w sobie nie wystarczy, praca prawna również musi być doskonała.

 

Jaką sugestię lub miałaby Pani dla adeptów prawa, którzy chcieliby pójść w Pani ślady i podjąć prace na Węgrzech.

 

Każdemu studentowi z Węgier lub Polski polecam naukę języków obcych. Niezależnie od dziedziny praktyki, bardzo solidna znajomość języka angielskiego jest obecnie koniecznością.

Mówienie w innych językach może być również bardzo pomocne, jak w moim przykładzie język polski. Moja aplikantka uczy się na przykład rosyjskiego. Radzę również spróbować wielu dziedzin prawa i form pracy (większe kancelarie, mniejsze) podczas swojej praktyki. Naprawdę dopiero w praktyce zobaczą, w której dziedzinie prawa są najbardziej utalentowani.

Dziękuję za rozmowę.


Kontakt z moim rozmówcą możliwy jest przez prowadzoną przez kancelarię stronę internetową

Zdjęcie z zasobów Rozmówcy

 

86 views0 comments

Comments


bottom of page