top of page
  • Writer's pictureMartyna Majewska

Praktyka poza Polską: Rozmowa z panią Moniką Marczewską adwokatką w Hiszpanii
Pani Moniko, gdzie zaczynała Pani swoją ścieżkę zawodową: w Polsce czy w Hiszpanii?

Ukończyłam  4-letnie  studia prawnicze  w Hiszpanii , następnie 2- letnie  i obowiązkowe   studia uprawiające  do wykowywania zawodu ( Máster de acceso a la abogacía)  a także musiałam zdać państwowy egzamin.

W Polsce ukończyłam filologię francuską ze specjalizacją "iberystyka".

 

 

Jaką uczelnię (Uczelnie) Pani ukończyła?

 W Polsce studiowałem na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. W Hiszpanii na prywatnych Uniwersytetach  UDIMA  i Universad Europea de Madrid.

 

Jakie kryteria stawia się kandydatom na studia prawnicze w Hiszpanii?

 Miejsce na Uniwersytecie zapewnia dowolny rodzaj matury i dowolny egzamin wstępny na uniwersytet, bez konieczności zdawania specjalnych egzaminów wstępnych (dotyczy to hiszpańskiej  matury ). Wyjątek  mogą stanowić studenci, którzy pochodzą z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z kraju, z którym Hiszpania zawarła umowy o dostępie do studiów wyższych, a ponadto spełniają wymagania obowiązujące w ich kraju pochodzenia w zakresie dostępu do studiów wyższych.

 

Jak długo trwają studia? Koniec studiów wiąże się z koniecznością obrony pracy lub egzaminem końcowym?

Średni czas trwania studiów prawniczych wynosi 4 lata, choć na niektórych uniwersytetach może on zostać wydłużony do 5 lat.  Aby móc wykonywać zawód prawnika, konieczne jest odbycie specjalnego kursu, tzw. Máster de Acceso a la Abogacía, który trwa średnio 2 lata.

 Obowiązkowy jest egzamin publiczny w Hiszpanii umożliwiający podjęcie praktyki prawniczej i uzyskanie licencji prawniczej.

 

Jak wygląda droga prawnika do uzyskania prawa do wykonywania zawodu w Hiszpanii?

Jest to dość długa i skomplikowana ścieżka, ponieważ studenci borykają się z problemami obowiązkowych praktyk, a niestety  niewiele kancelarii przyjmuje stażystów. Jak już wspomniałam wcześniej, oprócz studiów prawniczych, obowiązkowego kursu i egzaminu, trzeba zapisać się  do Izby Adwokackiej.

 

Czy system edukacji prawników hiszpańskich przewiduje istnienie aplikacji w takim kształcie, jak w Polsce?

Można powiedzieć, że  odpowiednikiem polskich aplikacji jest 2-letni obowiązkowy kurs- Máster de acceso de abogacía

 

Jak zorganizowany jest egzamin zawodowy w Hiszpanii?

Aby móc wykonywać zawód prawnika w Hiszpanii, konieczne jest zdanie oficjalnego egzaminu wstępnego do zawodu. Co do zasady, egzamin wstępny do adwokatury odbywa się dwa razy w roku.

Egzamin adwokacki składa się z 75 pytań w formie testu.


Czy w Hiszpanii istnieje podmiot centralny regulujący kwestie akredytacji i praktyki prawników zagranicznych? Jeżeli tak to jak wygląda proces akredytacji?

Należy wziąć pod uwagę Dekret Królewski 967/2014 z dnia 21 listopada 2014 r., zgodnie z którym, jeśli dana osoba  posiada zagraniczny dyplom uniwersytecki które dają dostęp do wykonywania zawodu w kraju wydania, a zawód ten jest analogiczny do zawodu prawnika taka osoba  musi ubiegać się, w oparciu o swój zagraniczny dyplom, o akredytację na hiszpańskim uniwersytecie przedmiotów zdanych w programie pochodzenia, a następnie, w stosownych przypadkach, ukończyć studia na odpowiednim hiszpańskim programie studiów

 

 

Praktyka w języku obcym może stanowić nie lada wyzwanie. Czy istnieje obowiązek zdawania egzaminu państwowego weryfikującego znajomość języka prawników zagranicznych przed podjęciem praktyki?

Nie spotkałam sie z tym , aby  weryfikało sie znajomość języka prawników zagranicznych przed podjęciem praktyki. Uważam, że jest to odpowiedzialność każdej osoby, która decyduje się wykonywać tak poważny  zawód w obcym języku.

 


Jak wygląda możliwość specjalizacji w Hiszpanii?

Po uzyskaniu tytułu prawnika istnieje szereg kursów, dzięki którym można się wyspecjalizować.

 

Czy jest Pani członkinią izb lub stowarzyszeń zawodowych?

Tak. Członkostwo, np.  w izbie adwokackiej jest obowiązkowe w celu wykonywania zawodu prawnika w Hiszpanii.

Poza tym jestem również członkiem Stowarzyszenia Prawników Rodzinnych w Madrycie  i członkiem stowarzyszenia DEFENDA

 

Jaka jest ich rola?

Zależy . Niektóre służą obronie prawników, inne wymianie opinii, pogłębianiu wiedzy w określonej dziedzinie

W Hiszpanii nie ma obowiązku kształcenia ustawicznego w momencie wykonywania zawodu, każdy prawnik jest odpowiedzialny za pogłębianie swojej wiedzy we własnym zakresie.

 

Czy znajomość języka polskiego wpływa na Pani praktykę zawodową?

Oczywiście, ponieważ większość moich klientów to obywatele polscy.

 

Jaką sugestię miałaby Pani dla adeptów prawa, którzy chcieliby pójść w Pani ślady?

Spróbować zdobyć doświadczenie od samego początku,  nawet podczas studiów, ponieważ studia w Hiszpanii moim zdaniem są bardzo teoretyczne, a zderzenie z rzeczywistoscią bez odpowiedniego doświadczenia może okazać się bolesne.

 

Dziękuję za rozmowę.


Zdjęcie z archiwum mojej rozmówczyni.


Kontakt:

Monika Marczewska

Adwokat

Hermosilla 48, 1º Dcha

Teléfonos: 910709484,

                  638824598

218 views0 comments

Comments


bottom of page