top of page
  • Writer's pictureMartyna Majewska

Szukam mecenasa – czyli kogo tak naprawdę szukam?

Updated: May 30, 2022

Któż z nas nie słyszał od członków rodziny lub też przyjaciół podobnego oświadczenia „Szukam właśnie mecenasa, bo mam problem z …” i tu zazwyczaj zaczyna się mniej lub bardziej szczegółowy opis problemu.


„Szukam mecenasa”, czyli tak naprawdę kogo? Mecenas, to forma grzecznościowa, tak zwracamy się do osób wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego. To tak naprawdę tych osób poszukuje nasz kuzyn lub przyjaciółka.


Jak jest więc różnica pomiędzy adwokatem a radcą prawnym? Czy są jakieś, o ile w ogóle?


Zacznijmy od podobieństw: osoby wykonujące zawód adwokata czy radcy prawnego muszą najpierw ukończyć pięcioletni tok studiów a następnie zdać egzamin wstępny na aplikację adwokacją lub radcowską. Obydwie aplikacje trwają trzy lata i odbywane są pod opieką patrona – czyli radcy prawnego/ adwokata o dłuższym stażu zawodowym. Obydwie także kończą się trwającym cztery dni egzaminami zawodowymi. Bez względu na to, jaką aplikację się kończy zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.


Aby wykonywać zawód radcy prawnego czy adwokata należy zostać wpisanym na listę i zostać zaprzysiężonym podczas uroczystego ślubowania.


Zarówno praktykujący adwokaci jak i radcy prawni muszą mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz podnosić swoje kwalifikacji. Obydwie grupy zawodowe obowiązują zasady etyki zawodowej, w tym ścisły nakaz przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej.


Członkowie obydwu zawodów mają prawo do reprezentacji klientów przez sądami i urzędami: radcy noszą wtedy togę z niebieskim żabotem, a adwokaci - z zielonym.


Nie ma więc większych różnic pomiędzy obydwoma grupami zawodowymi. Każdy z nas, bez względu na to, czy jest adwokatem czy radcą prawnym musi stale podnosić własne kwalifikacje i reprezentować klienta z należytą starannością.


Należy jednak pamiętać, że na rynku polskim działać mogą również kancelarie prawne”, „kancelarie doradztwa prawnego” czy „kancelarie odszkodowawcze”. Osoby prowadzące tego typu działalność nie są radcami czy adwokatami; nie mogą reprezentować klientów w sądzie oraz, co najważniejsze, nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Osoby te nie są zobowiązane przestrzegać zasad etycznych regulujących wykonywanie zawodu.

Klientom radców prawnych i adwokatów zawsze przysługuje prawo do złożenia skargi i podjęcia postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez właściwą Radę Adwokacką czy też Okręgową Izbę Radców Prawnych. Wybierając „kancelarię prawną” nie mamy gwarancji płynącej z nadzoru Izby czy też Rady.

Szukam radcy prawnego/ szukam adwokata … Pozostaję do Państwa usług. Jeżeli macie Państwo ogólne pytania dotyczące prawa w Polsce czy bardziej szczegółowych zagadnień odpowiem Państwa maile, które można kierować na adres: info@radcaprawnytoronto.ca

34 views0 comments

Comments


bottom of page