top of page
  • Writer's pictureMartyna Majewska

Sprawa spadkowa która trwała ponad 10 lat

Sprawa, o której chcę dzisiaj napisać, to sprawa spadkowa tocząca się przed Ontario Superior Court of Justice od ponad 10 lat[1]. Batalię o spadek rozpoczęli w 2011 roku spadkobiercy Basile Sipidiasa, który w swoim testamencie zabezpieczał piątkę swoich dzieci: Theodore, Evangeline, Irenę, Constantina, and George’a będącego osobą niepełnosprawną intelektualnie.


Zdecydowanie najcenniejszym elementem majątku był dom Basile’a znajdujący się w Toronto o znacznej wartości, który jednak nie wszedł w skład masy spadkowej, ponieważ Basile przed swoją śmiercią przekazał dom na własność jednej ze swoich córek.


Pozostałe dzieci. Nie zgadzały się z takim umniejszeniem masy spadkowej. Wskazywały na to, iż George wymaga największej opieki i w związku z tym powinien zostać zabezpieczony finansowo w stopniu umożliwiającym zagwarantowanie mu godziwej opieki i rozpoczęły długoletnią batalię sądową.


Podkreślę - rodzeństwo walczyło o zabezpieczeniu bratu godziwej przyszłości.

To, co jest równie interesujące w tej sprawie, to nie spór pomiędzy rodzeństwem, który trwał lata (i dodam musiał być niezmiernie kosztowny), ale sposób, w jaki sąd podszedł do rozwiązania istniejącego problemu.


Sędzia widząc niemożność osiągnięcia porozumienia pomiędzy rodzeństwem mediacje sądowe (judicial mediations). Sędzia skorzystał z przysługującej mu możliwości posiłkowania się mediacją w toczącym się postępowaniu, dzięki czemu rozstrzygnięto część spornych kwestii. Te kwestie, co do których rodzeństwo nie osiągnęło porozumienia, rozstrzygnięte zostały przez sędziego.


Wyjątkowość mediacji sądowych sprowadza się do dwóch elementów. Po pierwsze są one prowadzone przez sędziego rozpatrującego daną sprawę, a po drugie stanowią element postępowania sądowego - nie są odrębnym etapem postępowania.  


W mediacji sądowej sędzia pełni więc podwójną rolę mediatora i arbitra. Co więcej, strony są informowane, że na osiągniecie porozumienia mają określony czas (zazwyczaj w regulaminie sądowym wskazany jest termin „half of a day”, co oznacza maksimum cztery godziny), a jeżeli porozumienie nie jest możliwe wyznaczany jest termin posiedzenia w celu wydania rozstrzygnięcia.

 

Judicial Dispute Resolution zostały wprowadzone w Ontario na mocy programu pilotażowego w 2023 roku i pomimo tego, że nie są uregulowane w Rules of Procedure cieszą się coraz większą popularnością. Są też o wiele szybszą ścieżką wiodąca do uzyskania rozstrzygnięcia, z której korzystają zainteresowane strony.


[1] Sipidias v. Sipidias, 2024 ONSC 1000

Ilustracja pochodzi z zasobów Freepik

32 views0 comments

Comentarios


bottom of page